Sponsors Link

Posts by Category: Surat Kuasa

4 days ago

Contoh Surat Kuasa Balik Nama Sertifikat Tanah pada Berbagai Keperluan

by

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat ialah surat tanda bukti hak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat…

, , , ,

Recommended